Content marketing daje możliwość poznania predyspozycji

skuteczne pozycjonowanie reszów skuteczne pozycjonowanie reszów
Częstym błędem podczas projektowania kampanii w oparciu o content marketing jest ignorowanie znaczenia kanałów, które docelowo posłużą do kontaktu z odbiorcą.

Należy pamiętać, że content marketing nie tylko daje możli.